bannerfb

Pinto da Costa revela desculpas de Pedro Guerra para faltar ao tribunal